nybjtp

फास्फर तार द्वारा डिऑक्सिडाइज्ड कपर

  • Deoxidized Copper by Phosphor Wire

    फास्फर तार द्वारा डिऑक्सिडाइज्ड कपर

    परिचय फस्फोरस डिअक्सिडाइज्ड तामाको तारको कच्चा पदार्थ उच्च फस्फोरस सांद्रता र फस्फोरसको ट्रेस मात्रा भएको तामा हो।फस्फोरसले तामाको चालकतालाई तीव्र रूपमा घटाउने भएकोले, फस्फोरस डिअक्सिडाइज्ड तामा सामान्यतया संरचनात्मक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।यदि यो कन्डक्टरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने, कम अवशिष्ट फस्फोरस डिअक्सिडाइज्ड तामा चयन गर्नुपर्छ।उत्पादनहरु...